Pages

Snow

Monday, 12 December 2011

Kata Seru

Kata Kata Seru

Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan, seperti suka, duka, marah, gembira, mencabar, dicabar dan sebagainya.
 Contoh:
  • Wah, cantiknya kereta baru kamu!
  •  Aduh, sakitnya hatiku!
  •  Syabas, anda baru sahaja menerima RM1 juta!

 Penting: Kata seru diguna sebelum klausa, dan kata seruan pada penghujung ayat, sebagai penutup ayat seruan itu.

No comments:

Post a Comment